Nadwrażliwość zębów

Nadwrażliwość zębów jest jedną z najczęściej spotykanych dolegliwości stomatologicznych. Występuje głównie w populacji dorosłej, częściej u kobiet.

Nadwrażliwość może być zdefiniowana jako bolesna odpowiedź na zewnętrzny bodziec przyłożony do policzkowej powierzchni zęba. Dyskomfort spowodowany nadwrażliwością może mieć charakter długotrwały i przebiegać z różną intensywnością. Ból może być wywoływany poprzez bodźce termiczne jak przykładowo zimno, chemiczne m.in. kwaśne, a także mechaniczne.

Nadwrażliwość zębów występuje w wyniku utraty szkliwa lub odsłonięcia powierzchni korzenia zęba. Stan taki powoduje odsłonięcie tzw. kanalików zębinowych (połączenie pomiędzy zewnętrzną częścią zęba, a jago nerwem), przez które bodźce bólowe wędrują do nerwów. Pomimo szerokiej dostępności do środków leczniczych brak jest jak dotąd skutecznego leku trwale znoszącego nadwrażliwość zębów. Głównym celem leczenia nadwrażliwości zębów jest szybkie zniesienie bólu. Leczenie może być prowadzone profesjonalnie w gabinecie, lub w domu samodzielnie przez pacjenta. Mechanizm działania środków znoszących nadwrażliwość opiera się na próbie przerwania przewodzenia do nerwów zęba, albo na mechanicznym zamknięciu światła otwartych kanalików zębinowych. Profesjonalna terapia nadwrażliwości zębów przeprowadzana w gabinecie stomatologicznym najczęściej polega na zamykaniu kanalików zębinowych poprzez stosowanie na powierzchnię zęba żywic, lub materiałów wypełniających.

Prowadzone przeze mnie badania naukowe wykazały, że preparaty znoszące wrażliwość zębów do użytku domowego przynoszą poprawę jedynie u 50-60 % pacjentów przy czym muszą być one używane regularnie i przez długi czas. Natomiast profesjonalna terapia w gabinecie stomatologicznym daje 80-90% redukcji wrażliwości zębów. Dlatego zdecydowanie warto rozważyć, czy nie udać się z tym uporczywym problemem do specjalisty, lekarza stomatologa.

Dodaj komentarz

Close Menu